“โครงการครอบครัวเดียวกัน” กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ดำเนินการ "โครงการครอบครัวเดียวกัน"ณ พื้นที่ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี หน่วยจัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยือนและพูดคุยสอบถามครอบครัวทหาร จำนวน 2 ครอบครัว จากการพูดคุย ทางครอบครัวของทหารรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่บุตรหลานของตนได้เข้ารับราชการทหาร ได้ขัดเกลาระเบียบและวินัย และคาดหวังให้บุตรหลานเข้ารับราชการเป็นทหารอาชีพต่อไป