“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ดำเนินการโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ณ บ้านเลขที่ 161 ม.6 บ้านท่าสว่าง ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยหน่วยจัด กำลังพลชุดช่างดำเนินการสร้างบ้านร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ให้กับ นายเสถียร ทีปีเนตร ซึ่งเป็นผ็ยากไร้ บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้าน 1 ใน 3 หลัง ในโครงการที่กำลังดำเนินการสร้างในขณะนี้ ดำเนินการสร้างได้ 40% แล้ว #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส