“โครงการครอบครัวเดียวกัน” กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 11 ดำเนินการโครงการ “ครอบครัวเดียวกัน” ณ บ้านเลขที่ 227 หมู่ 5 บ.หนองอุดม ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดย พ.ท.ไมตรี สุวะไกร ผบ.พัน.ร.11 พร้อมด้วยกำลังพล เดินทางไปเยี่ยมเยียนพะปะครอบครัวกำลังพลตามโครงการครอบครัวเดียวกัน คือครอบครัวของ พลทหาร อำนาจ เนียมจิตร สังกัด กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ผลัดที่ 3/61 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจครอบครัว และในการนี้ทางหน่วยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของกำลังพลด้วย