“โครงการเธอคือความหวัง” กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินการโครงการ “เธอคือความหวัง” ณ วัดชัยมงคล บ้านโดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดย พ.ท.จิระกิจ จิตรภักดี ผบ.พัน.ร.13 ได้นำนักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านโดนอาว ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดภายในวัด และถวายสังฆทาน ตามโครงการเธอคือความหวัง เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและห่างไกลจากอบายมุข