“โครงการบริการทางการแพทย์” กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินการบริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชน ณ วัดสามโคกพัฒนาราม บ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยร่วมกับ รพ.สต.โคกเจริญให้บริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชน ที่มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพรบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11 ประชาชนผู้รับบริการด้านการแพทย์ จำนวน 93 คน