“โครงการเธอคือความหวัง” กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ดำเนินการโครงการ"เธอคือความหวัง"ณ วัดบ้านทุ่งยาว ม.4 ต.ละลาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด วัดบ้านทุ่งยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น