“โครงการเธอคือความหวัง”
กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23ดำเนินการโครงการ”เธอคือความหวัง” ณ วัดบ้านค้อ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี หน่วยจัดกำลังพลร่วมกับครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านค้อ, ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในบริเวณวัด และร่วมถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามโครงการ “เธอคือความหวัง” เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ห่างไกลจากอบายมุข