“โครงการครอบครัวเดียวกัน” กกล.สุรนารี โดย ทก.กกล.สุรนารี ดำเนินการตรวจเยี่ยมครอบครัวทหาร ตามโครงการ “ครอบครัวเดียวกัน” ณ พื้นที่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดย พ.อ.เกียรติศักดิ์ จารุวัตร รอง ผบ.ทก.กกล.สุรนารี เดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวทหาร จำนวน 2 ครอบครัวได้แก่ ครอบครัวของ พลฯ อดิสรณ์ พายราช สังกัด กองเรือยุทธการ ผลัดที่ 2/62 และ พลฯ ยุทธพิชัย พิมเทศ สังกัด ร้อย.ค.หนัก ร.6 ผลัดที่ 1/62 เพื่อให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ ตลอดจนมอบสิ่งของบำรุงขวัญ