“โครงการเธอคือความหวัง” กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13ดำเนินการโครงการเธอคือความหวัง ณ วัดบ้านชำ ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษหน่วย ได้นำนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันความสะอาดภายใน วัดบ้านชำและถวายสังฆทาน ณ วัดบ้านชำ ตามโครงการเธอคือความหวัง เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ห่างไกลจากอบายมุข