“สร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลล” กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.23 ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ณ บ้านเลขที่ 60 ม.10 บ.คลองสุด ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ หน่วย ร่วมกับ ชาวบ้านในชุมชนช่วยสร้างบ้านให้กับ นางแรม วิเศษพงษ์ ผู้ประสบอัคคีภัยจนบ้านที่อาศัยได้รับความเสียหาย ปัจจุบันได้ดำเนินการฉาบผนังบ้านก่ออิฐ การดำเนินการโดยรวมดำเนินการได้ 62% แล้ว