“โครงการบริการทางการแพทย์” กกล.สุรนารี โดย ตอนพยาบาลและส่งกลับ กกล.สุรนารี (หน่วยเฉพาะกิจที่ 2) ให้บริการตรวจและรักษาโรค ให้กับราษฎรในพื้นที่ ณ ที่ตั้งของหน่วย อีกทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยเข้าร่วมให้บริการร่วมกับ โรงพยาบาลส่วนตำบลตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ มีประชาชนร่วมใช้บริการ จำนวน 24 คน ประชาชนมีความพอใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานทหารได้มีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชน