กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ครอบครัวทหารในพื้นที่ บ.ตาเลิฟ ม.14 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ดำเนินการตามโครงการ “ครอบครัวเดียวกัน” คือครอบครัวของ อส.ทพ. นิพนธ์ อารมรัมย์ ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจครอบครัว ในการนี้ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลด้วย