“โครงการครอบครัวเดียวกัน” กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ครอบครัวทหารในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และ อ.ขุญหาญ จ.ศรีษะเกษ จำนวน 4 ครอบครัวดำเนินการตามโครงการ “ครอบครัวเดียวกัน” จากการพูดคุยสอบถาม ทางผู้ปกครองของน้องทหาร มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่บุตรหลานได้เข้ารับราชการทหาร ได้ขัดเกลาระเบียบวินัย และมีความประสงค์อยากให้บุตรหลานเข้ารับราชการเป็นทหารอาชีพต่อไป