“สร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กกล.สุรนารี โดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี ดำเนินการสร้างบ้านใน “โครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ณ บ้านบักจรัง หมู่2 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ชุดช่าง กกล.สุรนารี ดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นายสุพรรณ ช่อมะลิ อายุ 62 ปี ผู้ป่วยโรค อัลไซเมอร์ โดยดำเนินการก่อสร้างได้ 50 % แล้ว ซึ่งบ้านของ นายสุพรรณ ช่อมะลิ เป็น 1 ใน 3 ของบ้านร่วมโครงการที่กำลังดำเนินการสร้างในขณะนี้ #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส