#โครงการบริการทางการแพทย์ กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 11 จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโดนเอาว์ ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุง ออกให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย , การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งทางประชาชนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่มีหน่วยงานราชการให้ความห่วงใย และดูแลประชาชนจนถึงภายในบ้าน อีกทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ออกให้บริการทางการแพทย์ และอยากให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไป