#โครงการเธอคือความหวัง กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 เข้าดำเนินการโครงการ “เธอคือความหวัง” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยเข้าพบปะ นางอมรภัค พิมาทัน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ เพื่อพบปะและแนะนำตัว พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลทั่วไปภายในศูนย์ฯ และแนวทางในการเรียนการสอนต่อเด็ก ทั้งนี้หน่วยได้ให้ข้อมูลในการประสานการช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของศูนย์ เพื่อที่ทางหน่วยจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯต่อไป