#เสาธง5นาที กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 เข้าดำเนินโครงการเสาธง 5 นาที ให้กับนักเรียน โรงเรียนชนะใช้กิจการ ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ,สวดมนต์ไหว้พระ ,ฝึกระเบียบวินัย ,อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ #กองทัพบกเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์