“เราทำความดีด้วยหัวใจ” กองกำลังสุรนารี โดย พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 นำกำลังพล ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฯ 904 วปร. ทำความสะอาด ,ทาสีกำแพงวัด ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดเตรียมสถานที่มอบเสื้อกันหนาวตาม “ โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ณ วัดบ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ #กองทัพบกร่วมโครงการตามแนวพระราชดำรัส