#โครงกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล กกล.สุรนารี โดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี สร้างบ้านให้กับ นายสุพรรณ ช่อมะลิ อายุ62 ปี ผู้ป่วยพิการประเภท4 (โรคอัลไซเมอร์) ตามโครงกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล ณ บ้านบักจรัง ม.2 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.ส.ร.ดำเนินการก่อสร้างได้ 35% แล้ว #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส