#โครงการครอบครัวเดียวกัน
#กองทัพบกดูแลห่วงใยครอบครัวกำลังพล กกล.สุรนารี โดย ร้อย.ทพ.2305 เมื่อ 17 พ.ย.62 เวลา 0900 ณ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จว.อ.จ. เข้าเยี่ยมบ้านทหารกองประจำการตาม"โครงการครอบครัวเดียวกัน" จำนวน 3 ครอบครัว ได้รับความร่วมมือจากครอบครัวพลทหารเป็นอย่างดี จากการพูดคุยมีการตอบรับดีมากและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาระหว่างครอบครัวทหาร กับหน่วยทหารได้เป็นอย่างดียิ่งและมีความภาคภูมิใจที่ลูกหลานได้เป็นทหารรับใช้ชาติ