#ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
กกล.สุรนารี โดย พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 และคณะ เมื่อ 11 พ.ย.62 เวลา 1430 ณ พื้นที่ช่องจอม อ.กาบเชิง จว.ส.ร. โดยได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กพช. ณ ฐานกลาง, ร้อย ทพ.2608 และ ร้อย ตชด.217