#จะป้องกันขอบขัณฆสีมา #รักษาประชาชนและมนตรี
กกล.สุรนารี ตั้งด่านสกัดตรวจคนเข้า-ออก ตามช่องผ่านแนวแดน ไทย- กพช. ผบ.กกล.สุรนารี เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด