"ภูมิใจที่เป็นผู้ให้" กองกำลังสุรนารี จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในกิจกรรม "ให้เลือด ให้ชีวิต โดยหอการค้าจังหวัดสุรินทร์" ณ บริษัท มิตซูแสนรุ่งเรืองสุรินทร์ จำกัด ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์