#โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อ 5 พ.ย. 62 ฉก.ทพ.26 โดย ผบ.ร้อย.ทพ.2602 นำกำลังพล ร้อย.ทพ.2602, 2605, 2606 หน่วยละ 7 นาย รวม 21 นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการกรอกกระสอบทรายกั้นฝายทดน้ำ ณ ฝาย บ.โคกสูง ต.บักได อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มีจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน