"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.62 กองกำลังสุรนารีโดย ฝกร.กกล.สุรนารี และ กพ.บก.กกล.สุรนารี จำนวน 26 นาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน “มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562” ณ สนามหน้าศาลากลาง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณ ถนนเทศบาล 1 (แยกวัดหนองบัว – ห้าแยก โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์) โดยมี ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1,000 คน