# โครงการเธอคือความหวัง เมื่อ 4 พ.ย.62 เวลา 0800 – 1130 กองกำลังสุรนารีโดย ฝกร.ฉก.ทพ.26 จัด ร.อ.ประเทือง สายลาม พร้อม กพ. จำนวน 6 นาย ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย อ.ละหานทราย จว.บ.ร. จัดกิจกรรมจิตอาสา และปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ ตามโครงการ"เธอคือความหวัง" เพื่อเป็นการให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ดังนี้ - พัฒนาวัดบ้านหนองละหานทราย - ฝึกระเบียบเเถว - ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวนคนร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน