#ร่วมแรงร่วมใจ ร.ท.ประดิษฐ์ สาบุตร ผบ.ร้อย ทพ.2308 ฉก.ทพ.23 จัด กพ. ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน บ้านค้อ ทำการพัฒนาโรงเรียนปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างอาคารที่ใช้ประกอบอาหาร-รับประทานอาหาร โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ หมู่ 7 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จว.อุบลฯ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประกอบอาหาร และรับประทานอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส