#โครงการครอบครัวเดียวกัน เมื่อ 30 ต.ค.62 เวลา 1300 กกล.สุรนารี โดย ร้อย.ป.611 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนครอบครัวทหาร ตามโครงการครอบครัวเดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 31/11 ม.11 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. โดยพบปะเยี่ยมเยือน นางสมศรี ประมูล อายุ78 ปี ซึ่งเป็นยายของ พลฯภานุกร นิคม สังกัด พล.ร.9 จว.กาญจนบุรี ผลัดที่ 1/2562 เพื่อติดตามสอบถามความเป็นอยู่? และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ? พร้อมกับได้มอบยาสามัญ?ประจำบ้านที่จำเป็นให้? เพื่อรักษาตัว?เมื่อเกิดการเจ็บป่วย #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส