#เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ เมื่อ 30 ต.ค.62 เวลา 0800 กกล.สุรนารี โดย ชป.กร.กกล.สุรนารี 211 เข้าดำเนินโครงการผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. ร่วมกับกำนันตำบลดงรัก พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พบปะเยี่ยมเยือนสอบถามข้อมูลเบื้องต้น กับนาย ธวัช โททัย อายุ 57 ปี อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. จากการสอบถามข้อมูล นายธวัชฯ ได้รับการประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มทับ ท้ายทอย ขณะที่กำลังเดินทางไปเลี้ยงวัว จากเหตุดังกล่าวทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้ แขนขาไม่มีแรง ซึ่งปัจจุบัน นางบัวเลียน โททัย ภรรยาของนายธวัชฯ อตีดเคยเป็นผู้ป่วยติดเตียงฯ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ต.ค.62 ที่ผ่านมา #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส