#โครงการบูรณาการบริการทางการแพทย์ เมื่อ 29 ต.ค.62 เวลา 0830-1600 กกล.สุรนารี โดย ตอนพยาบาลและส่งกลับ กกล.สุรนารี(ฉก.2) เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ รพ.สต. ณ รพ.สต.บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จว.ส.ร. ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน จำนวน 19 ราย แยกเป็น ล้างแผล จำนวน 6 ราย, ตรวจโรคทั่วไป จำนวน 13 ราย #กองทัพบกคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส