#โครงการเธอคือความหวัง เมื่อ 29 ต.ค. 62 ร.อ.โสภา ภูหัวไร่ ผบ.ร้อย.ทพ.2307 จัด กพ. จำนวน 7 นาย ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ จำนวน 40 คน ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณวัดและที่พักสงฆ์สมปรารถนาตระกาศท่าพระ ตำบลภูเงิน อำภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ "พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ ชาติหวังกําลังฝีมือ เจ้าคือความหวังทั้งมวล”