"โครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่อำเภอชายแดน" เมื่อ 27 ต.ค.62 พ.ต.วาทพล ศรีดามาตย์ ผช.หน.ฝกร.กกล.สุรนารี เป็นผู้แทน กกล.สุรนารี ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามการขยายผล การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่อำเภอชายแดน โดยตรวจเยี่ยมโครงการฯ (ต้นแบบ) จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้ 1 หมู่ที่ 5 บ.หนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จว.ส.ร. 2 หมู่ที่ 8 บ.หนองคันนาพัฒนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จว.ส.ร. 3 หมู่ที่ 11 บ.เกษตรสมบูรณ์ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จว.ส.ร. โดยมี ผบ.หน่วย และส่วนราชการ พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน ร่วมให้การต้อนรับ