"ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย " วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พันเอก พงษ์เทพ เทพคำราม รองเสนาธิการกองกำลังสุรนารี และคณะ ร่วมต้อนรับ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร แสวยกันละ พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์กุสุมะนารีรัตนา พระราชนัดดาในพระเจ้านโรดมสุรามฤต แห่งสหราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเดินทางมาร่วมงานกฐินสมเด็จวัดไตรตรวิทยารามวรวิหาร วัดยานนาวา และร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ที่รับมาจากโพธิมณฑลแดนแห่งการตรัสรู้ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยพิธีจัดขึ้น ณ วัดโคกทมบรมจินดา บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 500 คนี