#โครงการบูรณาการบริการทางการแพทย์ กกล.สุรนารี จัดร้อย ทพ.2309 โดย ร.ท.นันทวัฒน์ ก้อนทอง ผบ.ร้อย ทพ.2309 ร่วมโครงการบูรณาการบริการทางการแพทย์ เมื่อ 25 ต.ค.62 เวลา 0900 ณ บ.นาตาล ม.1 ต.นาตาล อ.นาตาล จว.อ.บ.ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.บ.นาตาล ม.1 ร่วมเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ และคนป่วยติดเตียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน #ทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส