วันที่ 19 ตุลาคม 2562 พลตรี พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมปฏิบัติภารกิจกับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน "77 วัด 77 จังหวัด
" เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ พระแม่ธรณีมเหศักดิ์หลักเมืองทั้ง 77 จังหวัด ณ วัดป่าพลาญเพชร ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีข้าราชการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน