"คุยกันก่อนปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ได้เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศกำลังพลที่ออกปฏิบัติภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการในการปฏิบัติงาน โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จำนวน 300 นาย