“ครอบครัวเดียวกัน...ครอบครัวกองกำลังสุรนารี..ครอบครัวกองทัพบก” - เมื่อ 20 ต.ค.61, 12.15 –1300 น. พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และคณะ ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับ พลทหาร ทนงศักดิ์ แก้วกลม พลทหารผลัดที่ 1/60 สังกัด กองพันทหารราบที่ 22 และครอบครัว ตามโครงการ “ครอบครัวเดียวกัน” ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 บ้านจารย์ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย ให้ความสำคัญ ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และยังเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่