เมื่อ 17 ส.ค.61 เวลา 1430 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานฝ่ายไทย และ พล.ต.จุย เซยฮา ผบ.ยุทธบริเวณที่3 ภูมิภาคทหารที่4 เป็นประธาน กพช. ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าบริเวณแนวชายแดน อ.กาบเชิง จว.ส.ร และ หน.ส่วนราชการไทย หน.ส่วนราชการ กพช. และประชาชนในพื้นที่ บริเวณสถานีป้องกันไฟป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย