เมื่อ 15 ส.ค.61 เวลา 1330 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี(1) เป็นประธานฝ่ายไทย และนายสมสี มณีนิลเจ้าเมืองสุขุมา เป็นประธาน สปป.ลาว ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าบริเวณแนวชายแดนระหว่าง อ.บุณฑริก จว.อ.บ.กับเมืองสุขุมา สปป.ลาว ร่วมกันปลูกต้นสัก ต้นตะเคียนหิน ต้นยางนา จำนวน 400 ต้นโดยมี พ.อ.วิชิต มักการุณ รอง ผบ.ทก.ยุทธวิธี ด้าน ตอ.และนายมณชัย จันทะโรธรณ์ นอ.บุณทริก และ หน.ส่วนราชการไทย หน.ส่วนราชการ เมืองสุขุมา สปป.ลาว และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี 300 คน ณ พื้นที่ราชพัสดุ บ้านหนองแสง ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จว.อ.บ