เมื่อ 8 ส.ค.61 เวลา 1330-1500 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี/ผอ.รมน.ภาค2 สย.2 เป็นประธานในพิธีรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติดเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา โดยมีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร การถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกิจกรรมได้บูรณาการส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดให้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการศิลปาชีพ การจัดนิทรรศการพิษโทษภัยยาเสพติด และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ของชุดวิทยากรขุนศึก 22 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และมวลชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ตามแผนงานโครงการ ของ ศปป.2 กอ.รมน. ,มวลชนทีผ่านการอบรมตามแผนงานจิตอาสาเพื่อความมั่นคงโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ชาติในพื้นที่ชายแดน , มวลชนนักศึกษาวิชาทหาร ,มวลชนสมาชิกโครงการศิลปาชีพ และ มวลชนโครงการพี่ทหารสานฝัน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์ ต.สลักได อ.เมือง จว.ส.ร