-เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61,1330-1600 พ.อ.ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญ รอง ผอ รมน.ภาค 2 สย.2 และ พ.อ.ชาญณรงค์ บุญสอน รอง ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2(2)
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของชุด ชพส.,ชบข.ในพื้นที่พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ร.ร.เพียงหลวง 8 และร่วมกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด
(ธงกองทุนแม่ของแผ่นดิน) และมอบใบรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด มีผู้ได้รับมอบ จำนวน 150 ครัวเรือน โดยมี
นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม ม.5 บ.โคกกลางสามัคคี ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
มีประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน