- เมื่อ 20 ก.ค.61 เวลา 0900-1100 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1) พบปะแรงงานต่างด้าว ที่เข้ารับการอบรมแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมในชุมชนพื้นที่ชายแดน ตามโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ ในการจัดระเบียบพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของกองทัพบก ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับ สาธารณสุข จว.ส.ร, จัดหางาน จว.ส.ร. ,ตม.จว.ส.ร. ส่วนราชการอำเภอกาบเชิงเข้าให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ข้อกำหนด การปฏิบัติตน การสุขอนามัย และการจัดทำข้อมูลเพื่อความมั่นคง มีแรงงานสัญชาติกัมพูชาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ณ อาคารตลาดโอทอป ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.