- เมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 1000 ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.6 โดย พ.อ. เวิน จำปาสา รอง ผอ.รมน ภาค 2 สย.2ร่วมต้อนรับ พล.ต.ประจัญ คำแดง ผช.ผอ.สปร.ทบ และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ