- เมื่อ 8 ก.ค.61, 1330 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1), พ.อ.ปิยะ นงค์ชะนา รอง เสธ.กกล.สุรนารี (2) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และพบปะให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วม
" โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนและครอบครับ " ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 3 ร.23 พัน.3
โดยมี นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศีรษะเกษ เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย