- เมื่อ 16 มิ.ย.61 เวลา 0809 พล.ต.ธเนศ วงค์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กกล.สุรนารี ครบรอบปีที่ 40 โดยมีกำลังพล ฝสธ.กกล.สุรนารี, นายทหารทั่วไป, นายสิบ
และ พลทหาร บก.กกล.สุรนารี/กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เข้าร่วมพิธี ฯ ณ บริเวณหน้า บก.กกล.สุรนารี อ.เมือง จว.ส.ร.