- เมื่อ 16 มิ.ย.61 เวลา 1000 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมช่างภาพ พล.ร.6/กกล.สุรนารี
ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ศป.ปส. ค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์ กกล.สุรนารี อ.เมือง จว.ส.ร. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 77 คน