- เมื่อ 7 พ.ค.61, 0845 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี/ผอ.กอร.รปภ.ประจำ อ.กาบเชิง ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จว.ส.ร.
ณ จุดจอด ฮ. สนามกีฬากลาง อ.กาบเชิง จว.ส.ร. และร่วมปฏิบัติภารกิจบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ