- เมื่อ 10 เม.ย.61 เวลา 0820 น. พ.อ.สรชัช  สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี และ พ.ท.ทองดี ช่วงไชย หน.ฝกพ.กกล.สุรนารี ได้เดินทางไปสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 61 ณ หอประชุม อ.ท่าตูม จว.ส.ร. โดยมี พ.ท.ธนศักดิ์  สุขสาโรจณ์ ผบ.ป.6 พัน.6 ประธานกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ให้การต้อนรับพร้อมมอบสิ่งของขวัญให้กับคณะตรวจเลือกฯดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย