- เมื่อ วันที่ 6 เม.ย.61 เวลา 1030 - 1200 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ย.ส. โดยรับฟังการบรรยายสรุปแผนการ รปภ. และการอำนวยความสะดวกประชาชน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน จว.ย.ส. รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง วัดศรีธรรมารามและวัดมหาธาตุ