-เมื่อ 2 เม.ย.61 เวลา 0839 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1) ผู้แทน ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 63 พรรษา
โดยมีกำลังพล ฝสธ.ฯ, นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร บก.กกล.สุรนารี เข้าร่วมพิธี ฯ ณ บริเวณหน้า บก.กกล.สุรนารี อ.เมือง จว.ส.ร.